Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Adephagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Dytiscidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Colymbetinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Colymbetinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Rhantusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Nartussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Rhantus (Nartus) grapii (L. Gyllenhal, 1808)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1000413    taxon code: 640
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2003 wykaz: M. Przewoźny
Data on distribution in Poland
Rhantus grapii - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 119
 • Publications: 62
 • Collections: 5
 • Publication authors: 54
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek rozmieszczony w prawie całej Europie z wyjątkiem północnej części Fennoskandii oraz Podobszaru Śródziemnomorskiego. Występuje zarówno na terenach otwartych, jak i leśnych oraz na torfowiskach. Spotykany w drobnych, zarośniętych zbiornikach wodnych: w małych stawkach, bajorkach, rowach, dołach.

Illustrations
... browse
Rhantus
grapii
External data sources