Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Staphyliniformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Staphylinoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Staphylinidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Scaphidiinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Scaphisomatinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Scaphisomagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Scaphisoma inopinatum Löbl, 1967
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1010057    taxon code: 1153
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2004 wykaz: A. Melke
Data on distribution in Poland
Scaphisoma inopinatum - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 36
 • Publications: 9
 • Collections: 3
 • Publication authors: 13
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek niedawno opisany o niedostatecznie poznanym rozsiedleniu, wykazany dotychczas poza Polską z Norwegii, Finlandii, Austrii, Jugosławii, północnej części europejskiej części ZSRR i Syberii. W Polsce znany tylko z czterech stanowisk. Warunki ekologiczne jeszcze nie zbadane.

Illustrations
... browse
Scaphisoma
inopinatum
External data sources