Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Staphyliniformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Staphylinoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Staphylinidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Scaphidiinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Scaphisomatinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Scaphisomagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Scaphosoma obenbergeri Löbl, 1963
PL
YES
name status: synonym
BioMap ID: 1039658   
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2004 wykaz: A. Melke
Data on distribution in Poland
Scaphosoma obenbergeri - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 20
 • Publications: 10
 • Collections: 3
 • Publication authors: 10
 • Illustrations (iconography): lacking
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek bardzo rzadko i sporadycznie spotykany, o niedostatecznie poznanym rozmieszczeniu, stwierdzony na nielicznych stanowiskach w środkowej i południowo-wschodniej Europie oraz na Kaukazie. W Polsce wykazany tylko z pojedynczych stanowisk podgórskich w Beskidzie Zachodnim i Wschodnim. Warunki ekologiczne nie znane.

External data sources