Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Elateriformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Scirtoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Scirtidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Scirtesgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Scirtes haemisphaericus (Linnaeus, 1767)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1014023    taxon code: 2588
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2006 wykaz: R. Ruta
Data on distribution in Poland
Scirtes haemisphaericus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 65
 • Publications: 35
 • Collections: 6
 • Publication authors: 37
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): 1

Taxon description
Gatunek rozmieszczony prawie w całej Europie z wyjątkiem skrajnych północnych obszarów, notowany również z Syberii. W Polsce oprócz wysokich gór występuje prawdopodobnie na całym obszarze, nie notowany jednak jeszcze z wielu krain. Zasiedla tereny nizinne i niższe położenia górskie. Larwy żyją w wodach stojących, postacie dorosłe ukazują się w drugiej połowie maja i są poławiane do sierpnia (maksimum pojawu w lipcu) na pobrzeżach wód na krzewach, roślinach zielnych i trawach.

Illustrations
... browse
Scirtes
haemisphaericus
External data sources