Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Staphyliniformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Staphylinoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Staphylinidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Tachyporinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Tachyporinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Sepedophilusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Sepedophilus pedicularius (J.L.C. Gravenhorst, 1802)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1007873    taxon code: 1896
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2004 wykaz: A. Melke
Data on distribution in Poland
Sepedophilus pedicularius - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 97
 • Publications: 53
 • Collections: 6
 • Publication authors: 53
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek szeroko rozprzestrzeniony w Palearktyce na terenach niżowych i w niższych położeniach górskich. W Polsce dość rzadko i sporadycznie spotykany, poza tym większość danych o rozmieszczeniu opiera się na znaleziskach sprzed kilkudziesięciu, a nawet stu laty. Występuje przeważnie w suchych biotopach, na południowych zboczach pagórków, na skrajach lasu i pobrzeżach dróg leśnych oraz na skarpach grobli. Znajdowany wśród mchów przy podstawie drzew, w ściółce świetlistych lasów iglastych, między korzeniami traw. W Puszczy Piskiej (Szujecki 1966) spotykany wśród kęp trzęślicy modrej — Molinia coerulea (L.) Moench. i turzycy pospolitej — Carex fusca Bell. et All.

Illustrations
... browse
Sepedophilus
pedicularius
External data sources