Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Elateriformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Byrrhoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Byrrhidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Byrrhinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Simplocariinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Simplocariagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Simplocariasubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Simplocaria (Simplocaria) deubeli L. Ganglbauer, 1899
PL
NO
name status: valid name
BioMap ID: 1031630    taxon code: —(2592b)
taxonomy checked: YES
Statistics
 • Records: 1
 • Publications: no data
 • Collections: 1
 • Publication authors: no data
 • Illustrations (iconography): lacking
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek górski, rozsiedlony w Karpatach. W Polsce dotychczas z całą pewnością jeszcze nie stwierdzony, ale istnieje możliwość odnalezienia go, gdyż jest notowany z Karpat słowackich. Ogólnikowa wzmianka sprzed przeszło 60 lat o występowaniu w Galicji opierała się na danych odnoszących się do stanowisk leżących obecnie poza naszą granicą. Bionomia nie znana, przez M. Rybińskiego (1903) znajdowany na Czarnohorze w lipcu wśród mchów i kępek trawy koło płatów śniegu.

External data sources