Biodiversity Map
Taxa
 1. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 4. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Curculionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Apionidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Apioninaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Oxystomatinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Synapiinasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Stenopterapiongenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Stenopterapionsubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Stenopterapion (Stenopterapion) tenue (W. Kirby, 1808)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1027222    taxon code: 4925
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2011 wykaz: M. Wanat
Data on distribution in Poland
Stenopterapion tenue - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 795
 • Publications: 124
 • Collections: 13
 • Publication authors: 86
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): 1

Taxon description
Gatunek rozprzestrzeniony prawie w całej Palearktyce, w Europie występujący głównie w jej części południowej i środkowej, na północ sięgający po Wyspy Brytyjskie, Danię i południową Szwecję. Występuje w Polsce od Bałtyku aż po Tatry, nie notowany jeszcze tylko z Kotliny Nowotarskiej. Chrząszcz pospolity na całym niżu i w niższych położeniach górskich. Zasiedla pola, łąki, rowy, przydroża i zarośla. Żyje na lucernie sierpowatej — Medicago falcata L., lucernie nerkowatej — M. lupulina L. oraz na często uprawianej i niekiedy zdziczałej lucernie siewnej — Medicago sativa L. Według L. Dieckmanna (1977) omawiany chrząszcz nie odbywa rozwoju w roślinach z rodzajów nostrzyk — Melilotus Hill. em. Ad. i koniczyna — Trifolium L., jak podają niektórzy autorzy. Larwy drążą chodniki o długości do 12-15 cm w rdzeniu łodygi, a postacie dojrzałe żerują na liściach i kwiatach. Przy masowym pojawie mogą powodować znaczne szkody w uprawach lucerny.

Illustrations
... browse
Stenopterapion
tenue
External data sources