Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Curculionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Curculionidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Lixinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Cleoninitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Stephanocleonusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Stephanocleonus hollbergii (Fahraeus, 1842)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1046868    taxon code: 5181+5183
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2011 wykaz: M. Wanat
Data on distribution in Poland
Stephanocleonus hollbergii - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 248
 • Publications: 79
 • Collections: 11
 • Publication authors: 66
 • Illustrations (iconography): 2
 • Photos (specimen/observation): 2

Taxon description
[KFP 5183: Coniocleonus turbatus] Gatunek europejski o słabo poznanym rozmieszczeniu, gdyż najczęściej był notowany jako forma czy odmiana Coniocleonus hollbergii (Fahr.). W Polsce wykazywany z nielicznych stanowisk, głównie z zachodniej części kraju. Poławiany głównie w lasach sosnowych na terenach piaszczystych. Bionomia i rośliny żywicielskie nie są znane.
[KFP 5181: Coniocleonus hollbergii] Gatunek rozpowszechniony w prawie całej Europie, na wschód docierający do Syberii Zachodniej. W Polsce ryjkowiec pospolity, zwłaszcza na terenach piaszczystych, gdzie często wpada w rowki ochronne przy szkółkach i młodnikach sosnowych. Występuje w jasnych lasach liściastych, mieszanych i iglastych, na wydmach, ugorach i wrzosowiskach. Postacie dojrzałe aktywne nocą, w dzień ukryte w glebie, ściółce, w kępach trawy, wśród korzeni, pod kamieniami i przyziemnymi liśćmi, poławiane od kwietnia do października. Opis stadiów przedimaginalnych, szczegóły rozwoju i rośliny żywicielskie podaje L. Dieckmann(1983).

External data sources