Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Staphyliniformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Staphylinoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Staphylinidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Staphylininaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Xantholininitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Xantholinusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Xantholinussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 13. Xantholinus linearisspecies
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
subspecies: Xantholinus (Xantholinus) linearis linearis (Olivier, 1795)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1012368    taxon code: 1638
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2004 wykaz: A. Melke
Data on distribution in Poland
Xantholinus linearis linearis - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 295
 • Publications: 107
 • Collections: 10
 • Publication authors: 92
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): 1

Taxon description
Gatunek szeroko rozprzestrzeniony w Palearktyce, w Europie na północy sięgający daleko poza koło podbiegunowe. W Polsce należy do pospolitych kusakowatych. Występuje najczęściej w środowiskach synantropijnych i w zniekształconych biotopach naturalnych. Znajdowany pod różnego rodzaju gnijącymi szczątkami roślinnymi, ekskrementami i padliną, niekiedy w gniazdach ptaków zasiedlających dziuple, a w zimie w gniazdach kretów.

External data sources