Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Lepidopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Geometroideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Geometridaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Larentiinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Xanthorhoegenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Xanthorhoe fluctuata (Linnaeus, 1758)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1204013    taxon code: 2313
taxonomy checked: YES
source of names: Buszko J. et Nowacki J. 2017 wykaz: J. Buszko
Data on distribution in Poland
Xanthorhoe fluctuata - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 20
 • Publications: no data
 • Collections: 7
 • Publication authors: no data
 • Illustrations (iconography): lacking
 • Photos (specimen/observation): 10

Taxon description
Jeden z najpospolitszych gatunków z rodziny miernikowców, występuje w dwu pokoleniach: od końca IV do początku X. Gąsienice, żerujące po kilka na roślinach krzyżowych spotyka się w V i VI oraz w VIII i IX. Zimuje poczwarka w oprzędzie na ziemi lub gąsienica.
[45: Xantorrhoë fluctuata (Linnaeus 1758) – paśnik chrzaniak]

External data sources