Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: książka
rok: 2004
autorzy: Adamski P., Bartel R., Bereszyński A., Kepel A., Witkowski Z.J.
tytuł: Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Tom 6.
wydawca: Ministerstwo Środowiska, Warszawa
cytacja skrócona: Adamski et al. 2004a
BioMap ID: 13960