Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1988
autorzy: Audisio P., Kirejtshuk
tytuł: On the taxonomy and nomenclature of some palaearctic Nitidulid Beetles (Coleoptera, Nitidulidae)
czasopismo: Revue d`Entomologie de l`URSStom: 4strony: 790-797
cytacja skrócona: Audisio et Kirejtshuk 1988
BioMap ID: 18648