Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2006
autorzy: Balana M., Buczyński P., Czarniawski W., Dembicka A., Grądziel T., Ptaszyńska A., Stączek Z.Z.
tytuł: Uroczysko Lipnik – cenny przyrodniczo wąwóz lessowy w Lublinie.
czasopismo: Chrońmy Przyrodę Ojczystątom: 62zeszyt: 1strony: 42-52
cytacja skrócona: Balana et al. 2006
BioMap ID: 11587