Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ:
rok: 2007
autorzy: Baran M., Klejdysz T.
tytuł: Chrząszcze wybranych rezerwatów Puszczy Niepołomickiej (Nizina Sandomierska) związane z grzybami nadrzewnymi.
cytacja skrócona: Baran M. et Klejdysz T. 2007
BioMap ID: 10068