Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ:
rok: 2020
autorzy: Baraniak E., Grzegorczyk T., Przewoźny M., Melosik I.
tytuł: Stan populacji Cerambyx cerdo i Osmoderma barnabita w lasach Nadleśnictwa Niepołomice. [W:] Holeksa J. (red.), Stare, zamierające i martwe drzewa w lasach gospodarczych a funkcjonowanie gospodarstwa leśnego i ochrona różnorodności biologicznej. Konferencja naukowa, Poznań-Kraków, 22-24 września 2020. Streszczenia referatów. Wydawnictwo Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków, 38 pp.
cytacja skrócona: Baraniak et al. 2020
BioMap ID: 20790