Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2020
autorzy: Bartnik C., Michalcewicz J., Ledwich D., Ciach M.
tytuł: Mycobiota of dead Ulmus glabra wood as breeding material for the endangered Rosalia alpina (Coleoptera: Cerambycidae).
czasopismo: Polish Journal of Ecologytom: 68zeszyt: 1strony: 13-22
cytacja skrócona: Bartnik et al. 2020
BioMap ID: 20784