Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2001
autorzy: Ciechanowski M., Kowalczyk J.K., Błażuk J., Jaskuła R., Zieliński S.
tytuł: Wstępna inwentaryzacja i waloryzacja faunistyczna postulowanego rezerwatu przyrody „Przyjaźń” na Pojezierzu Kaszubskim.
czasopismo: Rocznik Naukowy Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra”tom: 5strony: 5-25
cytacja skrócona: Ciechanowski et al. 2001b
BioMap ID: 12183