Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1978
autorzy: Czapliński Cz., Soszyński B.
tytuł: Centrum Dokumentacji Faunistycznej Wyżyny Łódzkiej.
czasopismo: Biuletyn Entomologicznytom: 1/1strony: 1-17
cytacja skrócona: Czapliński et Soszyński 1978
BioMap ID: 11852