Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1987
autor: Dąbrowska-Prot E.
tytuł: Muchówki (Diptera) jako bioindykatory stanu środowiska przyrodniczego.
czasopismo: Wiadomości Entomologicznetom: 7zeszyt: 1-2strony: 1-9
cytacja skrócona: Dąbrowska-Prot 1987
BioMap ID: 10316

pełny tekst: Pobierz