Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1963
autorzy: Dziabaszewski A., Dziabaszewska J.
tytuł: Z badań nad pająkami Poznańia i okolicy. Rodziny: Argiopidae, Theridiidae, Thomisidae.
czasopismo: Bad. Fizjogr. Pol. Zach.tom: 12strony: 121-138
cytacja skrócona: Dziabaszewski et Dziabaszewska 1963
BioMap ID: 19605