Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: rozdział książki
rok: 2001
autor: Garbarczyk H.
tytuł: Superfamilia (nadrodzina): Proctotrupoidea – tybelaki.
tytuł książki: Katalog fauny Puszczy Białowieskiej. [Catalogue of the Fauna of Białowieża Primeval Forest.].
redaktorzy: Gutowski J.M., Jaroszewicz B.wydawca: Instytut Badawczy Leśnictwa. Warszawastrony: 236-238
cytacja skrócona: Garbarczyk 2001b
BioMap ID: 14348