Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2010
autor: Grzędzicka E.
tytuł: Preferencje siedliskowe ważek na wybranym obszarze Gór Świętokrzyskich i Płaskowyżu Suchedniowskiego oraz możliwości ich ochrony.
czasopismo: Wiadomości Entomologicznetom: 29zeszyt: Supl.strony: 123-128
cytacja skrócona: Grzędzicka 2010
BioMap ID: 11426

pełny tekst: Pobierz