Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: rozdział książki
rok: 2009
autorzy: Gutowski J.M., Czachorowski S., Górski P., Wanat M.
tytuł: XI. Bezkręgowce [Invertebrates].
tytuł książki: Białowieski Park Narodowy. Poznać – Zrozumieć – Zachować. [Białowieża National Park. Know it – Understand it – Protect it.].
wydawca: Białowieski Park Narodowy, Białowieżastrony: 161-176
cytacja skrócona: Gutowski et al. 2009
BioMap ID: 14429