Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2012
autorzy: Gutowski J., Zięba P., Cieślak R.
tytuł: Borodziej próchnik Ergates faber (LINNAEUS, 1767) (Coleoptera:Cerambycidae) we wschodniej Polsce. Ergates faber (LINNAEUS, 1767) (Coleoptera: Cerambycidae) in eastern Poland
czasopismo: Wiadomości Entomologicznetom: 31zeszyt: 4strony: 289-291
cytacja skrócona: Gutowski et al. 2012a
BioMap ID: 20923