Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2020
autorzy: Gutowski J.M., Sućko K., Borowski J., Kubisz D., Mazur M.A., Melke A., Mokrzycki T., Plewa R., Żmihorski M.
tytuł: Post-fire beetle succession in biodiversity hotspot: Białowieża Primeval Forest.
czasopismo: Forest Ecology and Managementtom: 461strony: 117893
cytacja skrócona: Gutowski et al. 2020b
BioMap ID: 20730