Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1995
autorzy: Gutowski J.M., Krzysztofiak L.
tytuł: Zmiany fauny bezkręgowców środowiska leśnego jako element monitoringu leśnego na terenie północno-wschodniej Polski.
czasopismo: Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa, Seria Atom: 790-800strony: 8-44
cytacja skrócona: Gutowski et Krzysztofiak 1995b
BioMap ID: 12205