Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: książka
rok: 1992
autor: Heie O.E.
tytuł: The Aphidoidea (Hemiptera) of Fennoscandia and Denmark. IV.
wydawca: Brill, Leiden
cytacja skrócona: Heie 1992
BioMap ID: 18128