Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1999
autor: Jelínek
tytuł: Contribution to taxonomy of the beetle subfamily Nitidulinae (Coleoptera: Nitidulidae).
czasopismo: Folia Heyrovskyanatom: 7zeszyt: 5strony: 251-281
cytacja skrócona: Jelínek 1999a
BioMap ID: 18905