Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1956
autor: Karpiński J.J.
tytuł: Pająki (Araneida) w biocenozie Białowieskiego Parku Narodowego.
czasopismo: Roczniki Nauk Leśnychtom: 14strony: 163-200
cytacja skrócona: Karpiński 1956c
BioMap ID: 19672