Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: książka
rok: 1670
autorzy: Kawecki Z., Wernerówna H.
tytuł: Opis mapy gdańszczanina Daniela Zwickera (1650) z rozmieszczeniem czerwca polskiego Porphyrophora polonica (L.) (Coccoidea) na Polesiu, uzupełniony dwiema mało znanymi pracami z XVII wieku.
wydawca: Warszawa
cytacja skrócona: Kawecki et Wernerówna 1670
BioMap ID: 13955