Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1986
autorzy: Knutelski S., Grzęda E., Mazur M.
tytuł: Nowe stanowiska kilkunastu rzadko spotykanych w Polsce ryjkowców (Coleoptera, Curculionidae).
czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Seria nauk biologicznych, Zoologiatom: 31strony: 157-168
cytacja skrócona: Knutelski et al. 1986
BioMap ID: 3997