Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2012
autorzy: Konieczna K., Melke A., Olbrycht T.
tytuł: Bioróżnorodność drapieżnych biegaczowatych (Col., Carabidae) i kusakowatych (Col., Staphylinidae) zasiedlających pole uprawne i zadrzewienie śródpolne
czasopismo: Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślintom: 52zeszyt: 2strony: 340‐346
cytacja skrócona: Konieczna K. et al. 2012
BioMap ID: 19350