Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2019
autorzy: Konopko D., Kowalczyk J.K.
tytuł: Materiały do znajomości chrząszczy siedlisk ruderalnych Gdyni.
czasopismo: Notatki Entomologicznetom: 4zeszyt: 2strony: 11-22
cytacja skrócona: Konopko et Kowalczyk 2019
BioMap ID: 20778