Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ:
rok: 2003
autorzy: Kowalczyk J.K., Kurzac T.
tytuł: Owady chronione, zagrożone i rzadkie Ogrodu Botanicznego w Łodzi. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 12: 207-217.
cytacja skrócona: Kowalczyk et Kurzac 2003
BioMap ID: 20785