Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1989
autorzy: Kowalczyk J.K., Watała C.
tytuł: Materiały do znajomości biegaczowatych (Carabidae, Coleoptera) Świętokrzyskiego Parku Narodowego.
czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia zoologica et anthropologicatom: 6strony: 25-37
cytacja skrócona: Kowalczyk et Watała 1989
BioMap ID: 4218