Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1931
autor: Krzysik F.
tytuł: Szkody spowodowane przez mrozy w drzewostanach bukowych z biologicznego i technicznego punktu widzenia.
czasopismo: Sylwantom: 49strony: 177-236
cytacja skrócona: Krzysik 1931b
BioMap ID: 4444