Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1884
autor: Kulczyński W.
tytuł: Conspectus Attoidarum Galiciae. Przegląd krytyczny pająków z rodziny Attoidae żyjących w Galicji.
czasopismo: Rozpr. Spr. Wydz. Mat. Przyr. Akad. Um.tom: 12strony: 136-232
cytacja skrócona: Kulczyński 1884
BioMap ID: 19718