Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2010
autor: Mielczarek Ł.
tytuł: Melanogaster curvistylus Vujić & Stuke, 1998 (Diptera: Syrphidae) – nowy gatunek w faunie Polski.
czasopismo: Dipterontom: 26strony: 27-29
cytacja skrócona: Mielczarek 2010
BioMap ID: 12972