Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ:
rok: 2020
autor: Miłkowski M.
tytuł: Charakterystyka przyrodnicza Puszczy Kozienickiej i okolic. [W:] Chmielewski S., Łukaszewicz M., Tabor J., Kuropieska R., Kurowski M., Molęda M., Szafrański A., Iwańczuk C., Miłkowski M., Kurys C. (red.), Ptaki Puszczy Kozienickiej i terenów przyległych. Monografia przyrodnicza. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań-Pionki, 14-26.
cytacja skrócona: Miłkowski 2020a
BioMap ID: 20803