Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: rozdział książki
rok: 2011
autor: Mokrzycki T.
tytuł: Zgrupowania saproksylicznych chrząszczy (Coleoptera) w pniakach wybranych gatunków drzew – studium porównawcze.
tytuł książki: Rozprawy Naukowe i Monografie.
wydawca: Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
cytacja skrócona: Mokrzycki T. 2011
BioMap ID: 12689