Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2015
autorzy: Palaczyk A., Krzysztofiak L., Krzysztofiak A., Klasa A.
tytuł: Muchówki z rodzin Xylomyidae i Stratiomyidae (Diptera) ze zbiorów Wigierskiego Parku Narodowego. Flies of the families Xylomyidae and Stratiomyidae (Diptera) from the collection of the Wigry National Park.
czasopismo: Dipterontom: 31strony: 27-31
cytacja skrócona: Palaczyk et al. 2015
BioMap ID: 18545