Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1994
autorzy: Podlaski R., Wojdan D.
tytuł: Historia i współczesne problemy ochrony Puszczy Jodłowej.
czasopismo: Wszechświattom: 95strony: 177-180
cytacja skrócona: Podlaski et Wojdan 1994b
BioMap ID: 6792