Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ:
rok: 2020
autor: Szafraniec S.
tytuł: Możliwości wykorzystania chrząszczy kózkowatych (Coleoptera, Cerambycidae) w zajęciach edukacyjnych Babiogórskiego Parku Narodowego – waloryzacja gatunków. Wyd. Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich, Babiogórski Park Narodowy. Rocznik Babiogórski, 21: 127-138.
cytacja skrócona: Szafraniec 2020
BioMap ID: 20808