Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1998
autorzy: Wiśniowski B., Kowalczyk J.K.
tytuł: Materiały do poznania nastecznikowatych Polski (Hymenoptera: Aculeata: Pompilidae).
czasopismo: Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. prof. Władysława Szaferastrony: 251-260
cytacja skrócona: Wiśniowski et Kowalczyk 1998
BioMap ID: 18414