Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1983
autor: Wolender M.
tytuł: Obserwacje biocenologiczne chrząszczy biegaczowatych (Carabidae) w kilku uprawach.
czasopismo: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie. Prace wydziału matematyczno-przyrodniczego.tom: 41strony: 121-162
cytacja skrócona: Wolender 1983
BioMap ID: 19438