Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2014
autorzy: Żóralski R., Kowalczyk J.K.
tytuł: Sphaerophoria chongjini Bańkowska, 1964 (Diptera: Syrphidae) - nowy gatunek dla fauny Polski. [Sphaerophoria chongjini Bańkowska, 1964 (Diptera: Syrphidae) - first record of the species in the Polish fauna.].
czasopismo: Dipterontom: 30strony: 106-112
cytacja skrócona: Żóralski et Kowalczyk 2014
BioMap ID: 18107