Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1009867
wpis rekordu: T. Huflejt
państwo:
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: 26 VII 1912
oznaczony przez: R. Ruta