Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 1036941
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie: Cyphepeira ixobola (Thorell, 1873)
państwo: PL
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: