Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 1037368
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie: Bathyphantes parvulus (Westring, 1851)
państwo: PL
kraina KFP: Bieszczady
lokalizacja nadrzędna: Jasło
kwadrat UTM: FV05
precyzja lokalizacji:
— powyżej poziomu kwadratu UTM
data:
powiązane publikacje: Prószyński et Staręga 1971
w kolekcji: Staręga W.*