Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja (dane na podst. literatury)
ID: 1039679
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie: Micaria subopaca Westring, 1861
państwo: PL
kraina KFP: Dolny Śląsk
lokalizacja nadrzędna: Wrocław
kwadrat UTM: XS24
precyzja lokalizacji:
— powyżej poziomu kwadratu UTM
data: